Quickstep

Quichstep er, som navnet antyder, en hurtig dans. Quickstep danses i 4/4-takt, med 50 takter i minuttet. Trinene er lette, og med øvelse bliver de nærmest svævende hen over gulvet.

Dansen er bygget op over den to ældre danse, Boston og Onestep. Disse to danse dukkede op i USA i slutningen af det 19. århundrede, samtidig med at ragtime og jazzmusikken dukkede op. Dansen er bygget op over gåtrin frem på hæl, og chassétrin, som både danses med samlede fødder, og krydsede  fødder. Dansen rummer i avanceret  form tillige løb, hurtige drejninger og hop-variationer.

Quickstep er, populært kaldet , standarddansens ”champagne”.

Danse